فیلم های آموزشی درس هواشناسی

12 رای
 ویدئو آموزشی هواشناسی

توضیحات درس

هدف اصلی درس هواشناسی عمومی ارائۀ مفاهیم هواشناسی با هر دو رویکرد تئوری و عملی است. این درس اطلاعات به روز مفاهیم مانند گرمایش جهانی، فرسایش اوزون و ال‌نینو را نیز شامل می‌شود و بر روی یادگیری و کاربرد اصول هواشناسی تاکید ویژه دارد به گونه‌ای که دانشجو را به مشاهده مستمر آب و هوا و پیگیری نقشه‌های هواشناسی ترغیب کرده و به او اجازه می‌دهد بلافاصله معلومات خود را روی دنیای پیرامونش به کار برد و سعی در پیش بینی آب و هوا داشته باشد. معمولا در پایان هر جلسه، نقشه های روز هواشناسی مورد بررسی قرار می‌گیرد. جلسه بیست و دوم به زودی اضافه خواهد شد.

درباره استاد : حسین شجاعی

حسین شجاعی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در رشته‌ی فیزیک است. وی دانش آموخته‌ی دانشگاه‌های صنعتی شریف و شهید بهشتی است. زمینه تحقیقاتی ایشان گرانش و ریاضی فیزیک است.

  جلسه اول - منظومه‌ شمسی، جو زمین، آشنایی با نقشه‌ها

  جلسه دهم - تشکیل قطرات، بارورسازی ابر، انواع بارش

  جلسه یازدهم - فشار جو، باد ژئوستروفیک، باد گرادیان، نیروی اصطکاک

  جلسه دوازدهم - مروری بر جلسات گذشته

  جلسه سیزدهم - آشفتگی هوا، نسیم ساحلی، نسیم کوهستانی، باد فون، مانسون

  جلسه چهاردهم - نیروهای موثر در جو، گردش عمومی جو

  جلسه پانزدهم - تعامل جو و اقیانوس، جریان خلیج، مارپیچ اکمان، ال نینو، نوسان‌های اقیانوسی

  جلسه شانزدهم - توده‌های هوا، توده‌های هوا روی ایران، جبهه‌ها

  جلسه هفدهم - جبهه‌ها، نظریه‌ جبهه‌‌ قطبی، چرخندهای عرض های میانی

  جلسه هجدهم - امواج ارتفاعات بالا، تقویت چرخندها

  جلسه نوزدهم - چرخش، ضخامت لایه ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ میلی باری، گزارش هوا

  جلسه دوم - تابش، انتقال انرژی در جو، ناپایداری بسته هوا

  جلسه بیستم - بررسی نقشه‌های هواشناسی

  جلسه بیست و یکم - مروری بر جلسات گذشته، توفان‌های تندری

  جلسه بیست و سوم - اقلیم جهانی، تغییرات اقلیم

  جلسه بیست و چهارم - تغییرات اقلیم، آلودگی هوا

  جلسه سوم - حرکت انتقالی زمین، گرمایش و سرمایش روزانه هوا، وارونگی دما

  جلسه چهارم - رطوبت، اشباع، شبنم، هسته‌های میعان، نیروی کوریولیس

  جلسه پنجم - ادامه نیروی کوریولیس، مروری بر جلسات گذشته

  جلسه ششم - تاری، تشکیل مه، ابرها

  جلسه هفتم - ابرهای کم‌ارتفاع، ابرهای با گسترش عمودی

  جلسه هشتم - پایداری و ناپایداری جو، صعود بسته هوا، توسعه ابرها

  جلسه نهم - توسعه ابرها، نقش ناهمواری‌ها، محاسبه نیروی کوریولیس

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :

counter free hit unique web