فیلم های آموزشی درس احتمال ۲

3 رای
 ویدئو آموزشی  احتمال ۲

توضیحات درس

درباره استاد : احمد پارسیان

در 15 شهریور ماه 1330 در یک خانوده متوسط پایین در شهر تبریز چشم به جهان گشود. دوره ابتدایی خود را در دبستان امیرکبیر، چهار سال اول دبیرستان را در دبیرستان منصور و دو سال آخر را در دبیرستان مهر به پایان رساند. سال 1348 در رشته ریاضی و آمار دانشگاه شیراز پذیرفته شد. سال 1352 دراولین دوره فوق لیسانس آمار دانشگاه شیراز پذیرفته شد و در سال 1354 با بورس آن دانشگاه به مدت 4 سال در دانشگاه ایالتی آیوا در دوره دکتری آمار مشغول به تحصیل شد. در پاییز 1358 به ایران بازگشت و به مدت 15 سال در دانشگاه شیراز و از شهریور 1373 در دانشگاه صنعتی اصفهان مشغول به کار شد. از مهرماه 1384 نیز استاد آمار دانشگاه تهران است. کتاب های زیر ماحصل 36 سال تدریس و تلاش وی در سه دانشگاه مذکور هستند. - ریاضیات پایه و مقدمات آمار، از انتشارات مرکز نشر دانشگاه شیراز (با همکاری محمد فرجام) - مبانی احتمال، ترجمه کتاب شلدون راس، از انتشارات شیخ بهایی (با همکاري علی زینل همدانی) - مبانی آمار ریاضی، از انتشارات مرکز نشر دانشگاه صنعتی اصفهان - مبانی احتمال و آمار برای دانشجویان علوم و مهندسی، از انتشارات مرکز نشر دانشگاه صنعتی اصفهان - کتاب دو جلدی آشنایی با احتمال و نظریه توزیع ها، از انتشارات علمی پارسیان (با همکاري برهانی حقیقی، صدوقی الوندي، کرمانی و کرمانی) - استنباط آماری، جلد اول، از انتشارات علمی پارسیان

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :