فیلم های آموزشی درس مبانی آنالیز ریاضی

14 رای
 ویدئو آموزشی مبانی آنالیز ریاضی

توضیحات درس

این درس اولین درس در زمینه آنالیز ریاضی برای دانش‌جویان رشته‌های «ریاضیات و کاربردها» و «علوم کامپیوتر» است. مرجع درس، کتاب «مبانی آنالیز ریاضی»، تألیف راسل گوردون و ترجمه ارشک حمیدی است که نشر علوم ریاضی ره آورد (وابسته به مؤسسه فرهنگی فاطمی) آن را در سال 1392 منتشر کرده است. برای آشنایی بیش‌تر با کتاب مذکور این‌جا را ببینید: fatemi.ir/Details.aspx?bookid=4698

درباره استاد : امید نقشینه ارجمند

دکتر امید نقشینه ارجمند، استادیار دانش‌کده ریاضی دانش‌گاه صنعتی امیرکبیر است. او مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای خود را در رشته ریاضی در دانش‌گاه صنعتی شریف طی کرده است. پایان‌نامه دکترای او در مورد معادلات دیفرانسیل تصادفی بوده است و علاوه بر آن به آنالیز ریاضی، آمار و احتمال و فرایندهای تصادفی و نظریه بازی‌ها علاقه‌مند است. طرح و حل مسأله‌های ابتکاری و برگزاری مسابقات ریاضی در سطوح دبیرستان و دانش‌گاه هم از جمله علاقه‌مندی‌ها و فعالیت‌های او است.

  جلسه اول - معرفی درس و منابع، شروع فصل اعداد حقیقی

  جلسه دهم - حد بالایی و حد پایین

  جلسه یازدهم - خواص حد بالایی و حد پایینی

  جلسه دوازدهم - ارتباط حد توابع و حد دنباله ها

  جلسه سیزدهم - پیوستگی توابع مثلثاتی، انواع ناپیوستگی، قضیه مقدر میانی

  جلسه چهاردهم - توابع یک نوا و پیوستگی آن ها، اثبات وجود ریشه nام

  جلسه پانزدهم - خاصیت مقدار میانی، تعریف پیوستگی یکنواخت

  جلسه شانزدهم - ادامه مبحث پیوستگی یکنواخت و شروع بحث توابع یک نوا

  جلسه هفدهم - تعریف مشتق و خواص اولیه آن

  جلسه هجدهم - قاعده زنجیره ای و اثبات آن، توصیف مشتق به عنوان تقریب خطی

  جلسه نوزدهم - مشتق تابع وارون، مشتق توابع مثلثاتی

  جلسه دوم - تعریف های اولیه

  جلسه بیستم - قضیه یک نوایی، آزمون مشتق اول، آزمون مشتق دوم، قضیه مقدار میانگین کوشی

  جلسه بیست و یکم - انتگرال گیری، تعریف افراز و افراز نشان دار

  جلسه بیست و دوم - تعریف نوسان یک تابع، چند شرط لازم و کافی لازم انتگرال گیری

  جلسه بیست و سوم - انتگرال ریمان

  جلسه بیست و چهارم - حل تمرین و رفع اشکال

  جلسه بیست و پنجم - قاعده جزءبه‌جز، قاعده نشانی

  جلسه بیست و ششم - ترکیب توابع انتگرال پذیر

  جلسه بیست و هفتم - سری های عددی، تعریف همگرایی و خواص اولیه

  جلسه بیست و هشتم - حاصل ضرب سری ها، توپولوژی نقطه مجموعه

  جلسه سوم - اثبات نابرابری های حسابی هندسی و کوشی - شوارتز، اصل موضوع کمال

  جلسه چهارم - اصل ارشمیدس و گزاره های معادل، چگال بودن اعداد گویا و گنگ در R، وجود ریشه nام

  جلسه پنجم - اثبات وجود بسط اعشاری

  جلسه ششم - توابع حقیقی مقدار، مفاهیم ماکزیمم و مینیمم و یک نوایی و دنباله های حقیقی

  جلسه نهم - اثبات هم گرایی دنباله های کوشی، قضیه بازه های تو در تو، قضیه زیر دنباله یک نوا

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :

counter free hit unique web