فیلم های آموزشی درس مکانیک پرواز

1 رای
 ویدئو آموزشی مکانیک پرواز

توضیحات درس

درباره استاد : مهدی مرتضوي بک

دکتر مهدی مرتضوي بک استاد دانشکده هوافضا دانشگاه صنعتی امیرکبیر است.

  جلسه اول - بحث مقدماتی مکانیک پرواز و شاخه های مختلف آن

  جلسه دهم - مقدمات پرواز افقی

  جلسه یازدهم - پرواز افقی - نمودار D-V و T

  جلسه دوازدهم - پرواز افقی یکنواخت

  جلسه سیزدهم - پرواز افقی هواپیمای ملخی

  جلسه چهاردهم - محدوده پرواز افقی

  جلسه پانزدهم - برد و مداومت پروازی

  جلسه شانزدهم - برد و مداومت پروازی

  جلسه هفدهم - اثر جابه‌جایی اتمسفر بر برد و مداومت پروازی

  جلسه هجدهم - گلاید

  جلسه نوزدهم - گلاید

  جلسه دوم - معادلات حاکم بر حرکت هواپیما و دستگا های مختصات

  جلسه بیستم - اوج گیری

  جلسه بیست و یکم - اوج گیری climb

  جلسه بیست و دوم - اوج گیری شتابدار، مثال از فاز اوج گیری

  جلسه بیست و سوم - اوج گیری هواپیما، شرایط اوج گیری به صورت غیر پایا

  جلسه بیست و چهارم - نشست هواپیما

  جلسه بیست و پنجم - برخاست هواپیما

  جلسه بیست و ششم - محدوده چرخش ماندگار

  جلسه بیست و هفتم - گردش افقی همراه با تغییر ارتفاع

  جلسه بیست و هشتم - جابه جایی اتمسفر

  جلسه چهارم - تدوین معادلات حرکت

  جلسه پنجم - نیروهای وارد بر هواپیما، نیروهای آیرودینامیکی، اتمسفر استاندارد

  جلسه هشتم - نیروی پیشران

  جلسه نهم - نیروی رانش

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :

counter free hit unique web