فیلم های آموزشی درس شیمی عمومی ۲

17 رای
 ویدئو آموزشی  شیمی عمومی ۲

توضیحات درس

درباره استاد : فرنوش فریدبد

دکتر فرنوش فریدبد استاد دانشکده شیمی دانشگاه تهران است.

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :