فیلم های آموزشی درس منطق ریاضی

5 رای
 ویدئو آموزشی منطق ریاضی

توضیحات درس

درباره استاد : مجید علیزاده

دکتر مجید علیزاده استاد دانشکده ریاضی دانشگاه تهران است.

  جلسه اول - معرفی درس منطق ریاضی از نگاه تاریخی

  جلسه دهم - معنا شناسی جبری

  جلسه یازدهم - تمامیت جبری(ادامه)

  جلسه دوازدهم - روشی تابلو برای منطق گزاره ای

  جلسه سیزدهم - منطق مرتبه اول(معرفی زبان و فرمول)

  جلسه چهاردهم - منطق مرتبه اول(معنا شناسی)

  جلسه پانزدهم - منطق مرتبه اول _ادامه

  جلسه شانزدهم - نشاندن و زیر ساخت

  جلسه هفدهم - حل سوالات میان ترم

  جلسه هجدهم - جانشینی در منطق مرتبه اول

  جلسه نوزدهم - نظریه برهان برای منطق مرتبه اول

  جلسه دوم - معرفی منطق گزاره ها(زبان)

  جلسه بیستم - نظریه برهان برای منطق مرتبه اول

  جلسه بیست و یکم - قضیه تمامیت مرتبه اول (جلسه اول)

  جلسه بیست و دوم - اثبات قضیه تمامیت(بخش پایانی)

  جلسه بیست و سوم - نتایج قضیه تمامیت و فشردگی

  جلسه بیست و چهارم - قضیه لوفن هایم اسکولم و نتایج ان

  جلسه بیست و پنجم - خوانا نیست

  جلسه بیست و ششم - معرفی منطق LTL

  جلسه بیست و هفتم - معانی شناسی منطق زمان

  جلسه بیست و هشتم - فرمول های هم ارز در LTL

  جلسه بیست و نهم - صوری سازی برهان با ایزابل

  جلسه سوم - معناشناسی

  جلسه چهارم - ادامه ی معناشناسی

  جلسه پنجم - شروع نظریه برهان

  جلسه ششم - نظریه برهان (روش اصل موضوعی)

  جلسه هفتم - معرفی دستگاه استنتاج طبیعی برای منطق گزاره ها(NP)

  جلسه هشتم - قضیه تمامیت

  جلسه نهم - اثبات قضیه تمامیت

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :

counter free hit unique web