فیلم های آموزشی درس الکترونیک نوری

2 رای
 ویدئو آموزشی الکترونیک نوری

توضیحات درس

این درس برای مقطع ارشد ارائه می گردد.

درباره استاد : وحید احمدی

دکتر وحید احمدی استاد دانشگاه تربیت مدرس است. ایشان کارشناسی خود را در دانشگاه صنعتی شریف و ارشد را در دانشگاه تربیت مدرس در رشته مهندسی برق گذراندند و دکترا خود را نیز از دانشگاه کیوتو ژاپن اخذ نمودند.

  جلسه اول - مقدمه، آشنایی کلی با مبانی الکترونیک نوری

  جلسه دهم - بررسی معادلات و محاسبه ی ضرایب عبور و انعکاس

  جلسه یازدهم - اصول کلی اندکنش نور-ماده و عملکرد LED

  جلسه دوازدهم - عملکرد دیود نوریLED

  جلسه سیزدهم - عملکرد ساختار LED

  جلسه چهاردهم - ساختار عملکرد و مشخصه های LED

  جلسه پانزدهم - بررسی مشخصات LED، مقدمه لیزر

  جلسه شانزدهم - بررسی شرایط آستانه لیزر

  جلسه هفدهم - بررسی فیزیک و مشخصات استاتیک لیزر نیمه هادی

  جلسه هجدهم - بررسی مدهای عرضی نیمه هادی

  جلسه نوزدهم - مدارهای عرضی و ضریب محصورشدگی در لیزر نیمه هادی

  جلسه دوم - مقدمه ای بر ساختار شبکه مخابرات نوری

  جلسه بیستم - ادامه انتشار مدهای عرضی و بررسی اثر شیفت

  جلسه بیست و یکم - بررسی دینامیک لیزر نیمه هادی

  جلسه بیست و دوم - پاسخ دینامیک و مدولاسیون لیزر نیمه هادی

  جلسه بیست و سوم - انواع ساختارهای لیزر- لیزرهای تک فرکانس

  جلسه بیست و چهارم - آشکار سازهای نوری

  جلسه بیست و پنجم - ادامه آشکار ساز های نوری

  جلسه سوم - مواد در الکترونیک نوری

  جلسه چهارم - اصول کلی انتشار در فیبر

  جلسه پنجم - مقدمه ای بر موجی ذره ای بودن نور

  جلسه ششم - معادلات موج و بررسی انتشار نور در محیط

  جلسه هفتم - بررسی معادلات انتشار امواج و پارامترهای محیط

  جلسه هشتم - بررسی معادلات انتشار امواج الکترومغناطیس در محیط های مختلف وحل معادلات هلمهولتز(Helmholitz)

  جلسه نهم - بررسی انتشار نور در محیطهای مختلف و قطبش نور

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :

counter free hit unique web