فیلم های آموزشی درس معادلات دیفرانسیل

2 رای
 ویدئو آموزشی معادلات دیفرانسیل

توضیحات درس

فیلم های این بخش شامل موضوعات درس داده شده در معادلات دیفرانسیل است. برای یادگیری این فیلم ها لازم است مفاهیم اصلی مشتق و انتگرال را از حسابان بدانید.

درباره استاد : سلمان خان

سلمان خان، آموزگار آمریکایی و بنیان گذار آکادمی خان، یک نهاد عام المنفعه آموزشی است. او بیش از ۳۰۰۰ فیلم آموزشی درباره ریاضیات و علوم درست کرده است. تا الان درس های وی نزدیک به ۱۵۰ میلیون بار دیده شده و وی را تبدیل به یکی از محبوب ترین معلم های دنیا کرده است. او دارای سه مدرک کارشناسی از دانشگاه MIT و یک مدرک مدیریت از دانشگاه هاروارد است.

  جلسه 1 - معادلات دیفرانسیل - مقدمه

  جلسه 2 - معادلات دیفرانسیل - طبقه بندی معادلات

  جلسه 3 - معادلات دیفرانسیل -معادلات خطی

  جلسه 4 - معادلات دیفرانسیل -ضرایب ناپیوسته

  جلسه 6 - معادلات دیفرانسیل - معادلات غیر خطی

  جلسه 5 - معادلات دیفرانسیل - معادله برنولی

  جلسه 7 - معادلات دیفرانسیل - معادلات جدایی پذیر

  جلسه 8 - معادلات دیفرانسیل - معادلات دیفرانسیل کامل

  جلسه 9 - معادلات دیفرانسیل - عامل انتگرال ساز

  جلسه 10 - معادلات دیفرانسیل - معادلات همگن

  جلسه 12 - معادلات دیفرانسیل - معادله کلرو

  جلسه 11 - معادلات دیفرانسیل - معادلاتی ریکاتی

  جلسه 13 - معادلات دیفرانسیل - معاذله لاگرانژ

  جلسه 14 - معادلات دیفرانسیل - خانواده خم ها

  جلسه 16 - معادلات دیفرانسیل - استقلال خطی

  جلسه 15 - معادلات دیفرانسیل - معادلات خطی مرتبه 2

  جلسه 17 - معادلات دیفرانسیل - جواب های اساسی معادلات همگن

  جلسه 18 - معادلات دیفرانسیل - روش کاهش مرتبه

  جلسه 19 - معادلات دیفرانسیل - ریشه های حقیقی و متمایز

  جلسه 20 - معادلات دیفرانسیل -ریشه های حقیقی و برابر

  جلسه 21 - معادلات دیفرانسیل - ریشه های مختلط

  جلسه 22 - معادلات دیفرانسیل - تعویض متغیر

  جلسه 23 - معادلات دیفرانسیل - معادلات ناهمگن

  جلسه 24 - معادلات دیفرانسیل - روش تغییر پارامتر

  جلسه 25 - معادلات دیفرانسیل - معادلات خطی مرتبه بالاتر

  جلسه 27 - معادلات دیفرانسیل - معادلات نا همگن

  جلسه 28 - معادلات دیفرانسیل - سری ها

  جلسه 26 - معادلات دیفرانسیل - معادلات همگن با ضرایب ثابت

  جلسه 29 - معادلات دیفرانسیل - روش تغییر پارامتر

  جلسه 30 - معادلات دیفرانسیل - معادلات لژاندر

  جلسه 35 - معادلات دیفرانسیل - بسل مرتبه 0

  جلسه 34 - معادلات دیفرانسیل - سری جواب ها و مرور

  جلسه 32 - معادلات دیفرانسیل - معادله اویلر

  جلسه 31 - معادلات دیفرانسیل - نقاط غیر عادی

  جلسه 36 - معادلات دیفرانسیل - تبدیل لاپاس

  جلسه 37 - معادلات دیفرانسیل - تبدیل لاپاس مشتق

  جلسه 40 - معادلات دیفرانسیل - مشتق گیری از لاپلاس

  جلسه 39 - معادلات دیفرانسیل - توابع پله ای

  جلسه 38 - معادلات دیفرانسیل - تبدیل لاپاس انتگرال

  جلسه 41 - معادلات دیفرانسیل - انتگرال گیری از لاپلاس

  جلسه 42 - معادلات دیفرانسیل - انتگرال گیری تلفیقی

  جلسه 43 - معادلات دیفرانسیل -معادلات انتگرالی

  جلسه 44 - معادلات دیفرانسیل - توابع ضربه ای

  جلسه 45 - معادلات دیفرانسیل - دستگاه معادلات

  جلسه 46 - معادلات دیفرانسیل - حل دستگاه

  جلسه 47 - معادلات دیفرانسیل - حل دستگاه همگن

  جلسه 48 - معادلات دیفرانسیل - روش کاهش مرتبه

  جلسه 49 - معادلات دیفرانسیل - مقادیر ویژه مختلط

  جلسه 50 - معادلات دیفرانسیل - مقادیر ویژه مکرر

  جلسه 51 - معادلات دیفرانسیل - ماتریس های اساسی

  جلسه 53 - معادلات دیفرانسیل - روش ضرایب نا معین

  جلسه 52 - معادلات دیفرانسیل - دستگاه خطی ناهمگن

  جلسه 54 - معادلات دیفرانسیل - روش قطری کردن

  جلسه 36 - معادلات دیفرانسیل - تبدیل لاپلاس

  جلسه 37 - معادلات دیفرانسیل - تبدیل لاپلاس مشتق

  جلسه 38 - معادلات دیفرانسیل - تبدیل لاپلاس انتگرال

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :

counter free hit unique web