فیلم های آموزشی درس نظریه اعداد - آمادگی مرحله ۲

1 رای
 ویدئو آموزشی نظریه اعداد - آمادگی مرحله ۲

توضیحات درس

درباره استاد : باشگاه دانش پژوهان جوان

باشگاه دانش‌پژوهان جوان برگزارکننده المپیادهای علمی داخل ایران است. این باشگاه المپیادهایی در رشته‌های ریاضیات، فیزیک، شیمی، زیست‌شناسی، رایانه، نجوم و ادبی برگزار می‌کند. پس از برگزاری ۴ دوره المپیاد، اقدام به انتخاب اعضای تیم المپیاد ایران برای شرکت در المپیاد جهانی می‌کند. اعضای این تیم‌ها توسط این موسسه جهت آماده‌سازی به اردو برده‌می‌شوند. برگزیدگان المپیاد ادبی که المپیاد جهانی ندارد، با حمایت فرهنگستان زبان و ادب فارسی به کشورهای دیگر اعزام می‌شوند.

  جلسه اول - جعفری - اعداد اول 1-قضیه اساسی حساب

  جلسه دوم - جعفری - اعداد اول 2-نامتناهی بودن اعداد اول

  جلسه سوم - جعفری - اعداد اول 3-نامتناهی بودن اعداد اول

  جلسه پنجم - جعفری - اعداد اول 5

  جلسه هفتم - بخشی‌زاده - بخش‌پذیری

  جلسه چهارم - جعفری - اعداد اول 4

  جلسه ششم - جعفری - اعداد اول 6

  جلسه هشتم - بخشی‌زاده - هم‌نهشتی

  جلسه دهم - بخشی‌زاده - ب.م.م و ک.م.م 2

  جلسه دوازدهم - شفایی - عوامل اول در یک عدد طبیعی 2

  جلسه یازدهم - شفایی - عوامل اول در یک عدد طبیعی 1

  جلسه نهم - بخشی‌زاده - ب.م.م و ک.م.م 1

  جلسه سیزدهم - شفایی - عوامل اول در یک عدد طبیعی 3

  جلسه چهاردهم - شفایی - عوامل اول در یک عدد طبیعی 4

  جلسه پانزدهم - شفایی - عوامل اول در یک عدد طبیعی 5

  جلسه شانزدهم - شفایی - عوامل اول در یک عدد طبیعی 6

  جلسه هفدهم - شفایی - مجموع ارقام یک عدد طبیعی

  جلسه هجدهم - شفایی - بخش‌پذیری 1

  جلسه نوزدهم - شفایی - استدلال‌های حدی در مسائل نظریه اعداد 1

  جلسه بیست و دوم - شفایی - استدلال‌های حدی در مسائل نظریه اعداد 2

  جلسه بیستم - شفایی - بخش‌پذیری 2

  جلسه بیست و یکم - شفایی - بخش‌پذیری 3

  جلسه بیست و سوم - شفایی - مربع کامل

  جلسه بیست و چهارم - جعفری - همنهشتی 1

  جلسه بیست و پنجم - جعفری - همنهشتی 2

  جلسه بیست و هفتم - جعفری - همنهشتی 4

  جلسه بیست و هشتم - جعفری - همنهشتی 5

  جلسه بیست و ششم - جعفری - همنهشتی 3

  جلسه بیست و نهم - جعفری - همنهشتی 6

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :

counter free hit unique web