فیلم های آموزشی درس هندسه - آمادگی مرحله ۲

3 رای
 ویدئو آموزشی هندسه - آمادگی مرحله ۲

توضیحات درس

درباره استاد : باشگاه دانش پژوهان جوان

باشگاه دانش‌پژوهان جوان برگزارکننده المپیادهای علمی داخل ایران است. این باشگاه المپیادهایی در رشته‌های ریاضیات، فیزیک، شیمی، زیست‌شناسی، رایانه، نجوم و ادبی برگزار می‌کند. پس از برگزاری ۴ دوره المپیاد، اقدام به انتخاب اعضای تیم المپیاد ایران برای شرکت در المپیاد جهانی می‌کند. اعضای این تیم‌ها توسط این موسسه جهت آماده‌سازی به اردو برده‌می‌شوند. برگزیدگان المپیاد ادبی که المپیاد جهانی ندارد، با حمایت فرهنگستان زبان و ادب فارسی به کشورهای دیگر اعزام می‌شوند.

  جلسه اول - خزلی - چهارضلعی محاطی 1

  جلسه سوم - خزلی - چهارضلعی محاطی 3

  جلسه دوم - خزلی - چهارضلعی محاطی 2

  جلسه چهارم - خزلی - چهارضلعی محاطی 4

  جلسه پنجم - خزلی - چهارضلعی محاطی 5

  جلسه ششم - خزلی - چهارضلعی محاطی 6

  جلسه هفتم - خزلی - چهارضلعی محاطی 7

  جلسه هشتم - حمیدی - روش‌های جبری در هندسه 1

  جلسه نهم - حمیدی - روش‌های جبری در هندسه 2

  جلسه دهم - حمیدی - روش‌های جبری در هندسه 3

  جلسه یازدهم - حمیدی - روش‌های جبری در هندسه 4

  جلسه چهاردهم - نوربخش - قوت 1

  جلسه سیزدهم - حمیدی - روش‌های جبری در هندسه 6

  جلسه دوازدهم - حمیدی - روش‌های جبری در هندسه 5

  جلسه شانزدهم - نوربخش - قوت 3

  جلسه پانزدهم - نوربخش - قوت 2

  جلسه هجدهم - عدل - رسم شکل در مسائل هندسه 2

  جلسه هفدهم - عدل - رسم شکل در مسائل هندسه 1

  جلسه نوزدهم - عدل - رسم شکل در مسائل هندسه 3

  جلسه بیست و یکم - عدل - تحلیل فرض در مسائل هندسه 1

  جلسه بیستم - عدل - رسم شکل در مسائل هندسه 4

  جلسه بیست و دوم - عدل - تحلیل فرض در مسائل هندسه 2

  جلسه بیست و سوم - عدل - تحلیل حکم در مسائل هندسه

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :

counter free hit unique web