فیلم های آموزشی درس جبر - آمادگی مرحله ۲

1 رای
 ویدئو آموزشی جبر - آمادگی مرحله ۲

توضیحات درس

درباره استاد : باشگاه دانش پژوهان جوان

باشگاه دانش‌پژوهان جوان برگزارکننده المپیادهای علمی داخل ایران است. این باشگاه المپیادهایی در رشته‌های ریاضیات، فیزیک، شیمی، زیست‌شناسی، رایانه، نجوم و ادبی برگزار می‌کند. پس از برگزاری ۴ دوره المپیاد، اقدام به انتخاب اعضای تیم المپیاد ایران برای شرکت در المپیاد جهانی می‌کند. اعضای این تیم‌ها توسط این موسسه جهت آماده‌سازی به اردو برده‌می‌شوند. برگزیدگان المپیاد ادبی که المپیاد جهانی ندارد، با حمایت فرهنگستان زبان و ادب فارسی به کشورهای دیگر اعزام می‌شوند.

  جلسه اول - احمدی - نامساوی‌ها 1

  جلسه دوم - احمدی - نامساوی‌ها 2

  جلسه چهارم - احمدی - نامساوی‌ها 4

  جلسه پنجم - احمدی - نامساوی‌ها 5

  جلسه سوم - احمدی - نامساوی‌ها 3-همگن‌سازی

  جلسه ششم - احمدی - نامساوی‌ها 6-نامساوی حسابی هندسی

  جلسه نهم - احمدی - نامساوی‌ها 9

  جلسه دهم - احمدی - نامساوی‌ها 10

  جلسه هفتم - احمدی - نامساوی‌ها 7

  جلسه هشتم - احمدی - نامساوی‌ها 8-نامساوی کوشی شوارتز

  جلسه یازدهم - احمدی - نامساوی‌ها 11

  جلسه سیزدهم - احمدی - نامساوی‌ها 13

  جلسه پانزدهم - فرهودی - معادله تابعی 2

  جلسه دوازدهم - احمدی - نامساوی‌ها 12

  جلسه چهاردهم - فرهودی - معادله تابعی 1

  جلسه شانزدهم - فرهودی - معادله تابعی 3

  جلسه هفدهم - فرهودی - معادله تابعی 4

  جلسه هجدهم - فرهودی - معادله تابعی 5

  جلسه نوزدهم - فرهودی - معادله تابعی 6

  جلسه بیستم - فرهودی - معادله تابعی 7

  جلسه بیست و یکم - رجب‌زاده - چندجمله‌ای‌های چندمتغیره 1

  جلسه بیست و چهارم - رجب‌زاده - معادلات چندجمله‌ای 2

  جلسه بیست و سوم - رجب‌زاده - معادلات چندجمله‌ای 1

  جلسه بیست و پنجم - رجب‌زاده - معادلات چندجمله‌ای 3

  جلسه بیست و دوم - رجب‌زاده - چندجمله‌ای‌های چندمتغیره 2

  جلسه بیست و ششم - رجب‌زاده - مسائلی در چندجمله‌ای‌ها

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :

counter free hit unique web