فیلم های آموزشی درس مباحثی در آنالیز عددی

7 رای
 ویدئو آموزشی مباحثی در آنالیز عددی

توضیحات درس

به عقیده بسیاری آنالیز عددی یکی از شاخه‌های ریاضی است که هر روز کاربرد آن در سایر علوم بیشتر می‌گردد که شاید یکی از دلایل آن توانایی در حل مسایلی باشد که جواب تحلیلی ندارد و دیگر آن است که از کامپیوترها برای یافتن (تقریب) جواب‌ها استفاده می کند. لذا گویند آنالیز عددی هم علم است و هم هنر! این درس مقدمه‌ای است بر برخی مطالب پایه‌ای که می‌تواند مورد استفاده دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد در کلیه رشته‌های علوم پایه و مهندسی باشد. در این درس تمرینات و نمونه سوالات کارشناسی ارشد و دکتری نیز بررسی شده است.

درباره استاد : طاهر لطفی

دکتر طاهر لطفی عضو هیئت علمی گروه ریاضی دانشگاه آزد اسلامی واحد همدان می باشد. ایشان کارشناس ریاضی کاربردی از دانشگاه یزد، کارشناسی ارشد آنالیز عددی از دانشگاه خوارزمی تهران، موسسه ریاضیات دکتر غلامحسین مصاحب، و دکتری آنالیز عددی از واحد علوم و تحقیقات تهران اخذ نمودند. همچنین علاقه مندی ایشان حل انواع معادلات غیر خطی و معادلات تابعی با استفاده از روشهای تکراری می باشد.

  جلسه دوم - ریشه یابی

  جلسه اول - مقدمه

  جلسه چهارم - شرایط همگرایی روش نقطه ثابت

  جلسه سوم - روش نقطه ثابت

  جلسه پنجم - آهنگ همگرایی دنباله xn

  جلسه ششم - بررسی روش نیوتن برای تک متغیره و دستگاه‌ها، روش وتری واستیفنسن

  جلسه هشتم - اثبات تحلیل همگرایی روش وتری

  جلسه هفتم - تحلیل خطای روش نیوتن

  جلسه اول - مقدمه، درونیابی توسط چند جمله‌ای‌ها، ضرایب نامعین و لاگرانژ

  جلسه دوم - درونیابی روش نیوتن

  جلسه سوم - روش نیوتن برای حالت خاص

  جلسه پنجم - حل تمرین

  جلسه چهارم - حل تمرین

  جلسه ششم - حل تمرین

  جلسه هفتم - اثبات فرمول رابطه بازگشتی محاسبه تفاضلات تقسیم شده

  جلسه هشتم - حل سوالات آزمون دکترا

  جلسه نهم - درونیابی هرمیت

  جلسه دوازدهم - فرمول خطای درونیابی هرمیت لاگرانژ ساد

  جلسه دهم - درونیابی هرمیت نیوتن

  جلسه یازدهم - درونیابی هرمیت لاگرانژ ساده

  جلسه سیزدهم - کاربرد درونیابی هرمیت

  جلسه چهاردهم - درونیابی اسپیلاین

  جلسه پانزدهم - اسپیلاین مکعبی

  جلسه شانزدهم - حل تمرین

  جلسه هفدهم - همواری اسپیلاین‌ها

  جلسه نوزدهم - درونیابی کسری یا گویا

  جلسه بیستم - درونیابی کسری یا گویا

  جلسه هجدهم - درونیابی مثلثاتی

  جلسه بیست و یکم - درونیابی کسری یا گویا (مثال)

  جلسه بیست و دوم - بدست آوردن تابع درونیاب گویا

  جلسه اول - مقدمه، انتگرال گیری عددی

  جلسه دوم - روشهای انتگرال گیری عددی روش نیوتن کاتس

  جلسه چهارم - خطای قاعده ذوزنقه

  جلسه سوم - قواعد انتگرال گیری نیوتن کاتس

  جلسه پنجم - ادامه اثبات خطای قاعده ذوزنقه

  جلسه ششم - خطای قواعد انتگرال گیری نیوتن کاتس با قضیه هسته پئانو

  جلسه هفتم - ادامه بحث خطای هسته پئانو

  جلسه هشتم - قاعده رامبرگ

  جلسه دهم - حل تمرین

  جلسه نهم - قاعده سیمسون

  جلسه یازدهم - توابع متعامد

  جلسه دوازدهم - چند جمله‌ای‌های متعامد

  جلسه شانزدهم - انتگرال گیری گاوسی

  جلسه چهاردهم - حل تمرین

  جلسه پانزدهم - چند مثال از چند جمله ایهای متعامد

  جلسه سیزدهم - حل تمرین

  جلسه هفدهم - انتگرال گیری گاوسی

  جلسه هجدهم - حل تمرین

  جلسه بیست و یکم - حل تمرین

  جلسه بیست و دوم - حل تمرین

  جلسه نوزدهم - حل تمرین

  جلسه بیست و سوم - حل تمرین

  جلسه بیست و پنجم - حل تمرین

  جلسه بیست و ششم - حل تمرین

  جلسه بیست و چهارم - حل تمرین

  جلسه اول - مقدمه

  جلسه چهارم بخش دوم - مشتق گیری عددی

  جلسه چهارم بخش اول - تبدیل معادلات دیفرانسیل به معادلات تفاضلی

  جلسه دوم - حل عددی معادلات دیفرانسیل (مسئله مقدار اولیه)

  جلسه سوم - حل عددی معادلات دیفرانسیل (مسئله مقدار مرزی)

  جلسه پنجم - حل عددی ode روش‌های چند گامی

  جلسه ششم - حل عددی معادلات دیفرانسیل (رانگ کوتا)

  جلسه هشتم - حل دستگاه معادلات تفاضلی (مثال)

  جلسه نهم - حل دستگاه معادلات دیفرانسیل (مرتبه اول)

  جلسه هفتم - دستگاه معادلات تفاضلی و دیفرانسیل

  جلسه دهم - حل عددی ode روشهای چند گامی

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :

counter free hit unique web