فیلم های آموزشی درس جبر خطی

20 رای
 ویدئو آموزشی جبر خطی

توضیحات درس

جبر خطّی شاخه‌ای از ریاضیات است که به بررسی و مطالعه ماتریس ها، بردارها، فضاهای برداری (فضاهای خطّی)، تبدیلات خطی، و دستگاه‌های معادلات خطی می‌پردازد. جبر خطّی کاربردهای فراوان و گوناگونی در ریاضیات و محاسبات گسسته دارد. علاوه بر کاربردهای آن در زمینه‌هایی از خود ریاضیات همانند جبر مجرد، آنالیز تابعی، هندسه تحلیلی، و آنالیز عددی، جبر خطّی استفاده‌های وسیعی نیز در فیزیک، مهندسی،علوم طبیعی، و علوم اجتماعی پیداکرده است. این درس شامل موضوعاتی است که در یک درس جبر خطی دانشگاهی بررسی می شود که شامل فضاهای برداری، تبدیلات خطی، مقدار یکه و بردار یکه،‌ دستگاه معادلات خطی می باشد.

درباره استاد : سیاوش شهشهانی

سیاوش شهشهانی استاد ریاضیات دانشگاه صنعتی شریف است. او دانش آموخته دانشگاه برکلی - کالیفرنیا است و از سال 1353 به هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف پیوست. سیاوش شهشهانی سال های متوالی دروس ریاضی عمومی را در دانشگاه شریف ارایه کرده است. زمینه ی فعالیت و تحقیقات وی در ریاضیات سیستم های دینامیکی است و در سال 1382 به عنوان چهره ی ماندگار ریاضیات کشور معرفی شد.

  جلسه ۱ - مقدمه فضای برداری و خطی

  جلسه 2 - میدان برداری و خطی 1

  جلسه ۳ - میدان برداری و خطی 2

  جلسه ۴- بخش ۱ - تبدیل خطی 1 - پایه و بعد

  جلسه ۵- بخش ۱ - تبدیل خطی 3 - تابع و نگاشت

  جلسه ۴- بخش ۲ - تبدیل خطی 2 - پایه و بعد

  جلسه ۵- بخش ۲ - تبدیل خطی 4 - تابع و نگاشت

  جلسه ۶ - یک به یک بودن - فضای ماتریسی

  جلسه ۷ - تابع الحاقی و پایه دوگان

  جلسه ۸- بخش ۱- تقارن - ضد تقارن - دترمینان 1

  جلسه ۸- بخش ۲ - تقارن - ضد تقارن - دترمینان 2

  جلسه ۹- بخش ۲ - نمایش ماتریسی تبدیل خطی و دترمینان 2

  جلسه ۹- بخش ۱ - نمایش ماتریسی تبدیل خطی و دترمینان 1

  جلسه ۱۰- بخش ۲ - بردار مقدار ویژه 2 - خواص

  جلسه ۱۰- بخش ۱ - بردار و مقدار ویژه 1

  جلسه ۱۱- بخش ۱ - بردار مقدار ویژه و قضیه کیلی همیلتون ، خواص میدان 1

  جلسه ۱۱- بخش ۲ - بردار مقدار ویژه و قضیه کیلی همیلتون ، خواص میدان 2

  جلسه ۱۲- بخش ۱ - زیر فضای ناوردار 1

  جلسه ۱۲- بخش ۲ - زیر فضای ناوردار 2 - قضه مثلثی سازی

  جلسه ۱۴- بخش ۱ - قضیه طیفی 3

  جلسه ۱۳- بخش ۱ - قضیه طیفی 1

  جلسه ۱۴- بخش ۲ - چند جمله ای مینیمال

  جلسه ۱۳- بخش ۲ - قضیه طیفی 2

  جلسه ۱۵- بخش ۱ - تعریف تابع و تبدیل پوچ توان 1

  جلسه ۱۵- بخش ۲ - تعریف تابع و تبدیل پوچتوان 2 - متشابه و مزدوج

  جلسه ۱۶- بخش ۲ - فرم جردن حقیقی - مختلط سازی تابع

  جلسه ۱۷- بخش ۱ - مختلط سازی تابع - تابع نا منحط - ضرب داخلی 1

  جلسه ۱۶- بخش ۱ - چند نکته تکمیلی - مختلط سازی تابع

  جلسه ۱۷- بخش ۲ - ضرب داخلی 2

  جلسه ۱۸- بخش ۱ - ضرب داخلی 3 - مفهوم افکنش و افکنش واحد

  جلسه ۱۸- بخش ۲ - تقریب جواب معادلات با اطلاعات کم - تصویر

  جلسه ۱۹- بخش ۱ - نگاشت ایزومتری

  جلسه ۲۰- بخش ۱ - ضرب هرمیتی - نامسوای کوشی شوارتز - خود الحاق -نگاشت یکانه 2

  جلسه ۱۹- بخش ۲ - ضرب هرمیتی - نامسوای کوشی شوارتز - خود الحاق -نگاشت یکانه 1

  جلسه ۲۱- بخش ۱ - چند نتیجه

  جلسه ۲۰- بخش ۲ - قضیه طیفی برای نگاشت یکانه

  جلسه ۲۱- بخش ۲- فضا دو خطی - هفته دیگه سه شنیه تعطیلیم

  جلسه ۲۲- بخش ۱ - تابع دو خطی متقارن

  جلسه ۲۲- بخش ۲ - قضیه بالا مثلثی

  جلسه ۲۳- بخش ۱ - یادآوری - کاربرد در معادلات دیفرانسیل - توابع نمایی 1

  جلسه ۲۳- بخش ۲ - یادآوری - کاربرد در معادلات دیفرانسیل - توابع نمایی 2 نرم تابعی 1

  جلسه ۲۴- بخش ۲ - ماتریس مثبت

  جلسه ۲۵- بخش ۱ - بحث راجع به روش های جبری در هندسه 1

  جلسه ۲۴- بخش ۱ - نرم تابعی 2 - فضای کراندار فشرده

  جلسه ۲۵- بخش ۲ - بحث راجع به روش های جبری در هندسه 2

  جلسه ۲۶ - بحث راجع به روش های جبری در هندسه3 - کره ریمان - دایره اسمیت چارت

  جلسه ۲۷ - جبر خطی

  جبر خطی - دانشگاه MIT - جلسه ۴

  جبر خطی - دانشگاه MIT - جلسه ۱

  جبر خطی - دانشگاه MIT - جلسه ۲

  جبر خطی - دانشگاه MIT - جلسه 3

  جبر خطی - دانشگاه MIT - جلسه ۵

  جبر خطی - دانشگاه MIT - جلسه ۷

  جبر خطی - دانشگاه MIT - جلسه ۹

  جبر خطی - دانشگاه MIT - جلسه ۶

  جبر خطی - دانشگاه MIT - جلسه ۸

  جبر خطی - دانشگاه MIT - جلسه ۱۰

  جبر خطی - دانشگاه MIT - جلسه ۱۱

  جبر خطی - دانشگاه MIT - جلسه ۱۳

  جبر خطی - دانشگاه MIT - جلسه ۱۲

  جبر خطی - دانشگاه MIT - جلسه ۱۴

  جبر خطی - دانشگاه MIT - جلسه ۱۷

  جبر خطی - دانشگاه MIT - جلسه ۱۸

  جبر خطی - دانشگاه MIT - جلسه ۱۶

  جبر خطی - دانشگاه MIT - جلسه ۱۵

  جبر خطی - دانشگاه MIT - جلسه ۱۹

  جبر خطی - دانشگاه MIT - جلسه ۲۰

  جبر خطی - دانشگاه MIT - جلسه ۲۱

  جبر خطی - دانشگاه MIT - جلسه ۲۲

  جبر خطی - دانشگاه MIT - جلسه ۲۳

  جبر خطی - دانشگاه MIT - جلسه ۲۵

  جبر خطی - دانشگاه MIT - جلسه ۲۴

  جبر خطی - دانشگاه MIT - جلسه ۲۶

  جبر خطی - دانشگاه MIT - جلسه ۲۷

  جبر خطی - دانشگاه MIT - جلسه ۲۸

  جبر خطی - دانشگاه MIT - جلسه ۲۹

  جبر خطی - دانشگاه MIT - جلسه ۳۲

  جبر خطی - دانشگاه MIT - جلسه ۳۱

  جبر خطی - دانشگاه MIT - جلسه ۳۰

  جبر خطی - دانشگاه MIT - جلسه ۳۳

  جبر خطی - دانشگاه MIT - جلسه ۳۴

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :

counter free hit unique web