فیلم های آموزشی درس معادلات دیفرانسيل

1 رای
 ویدئو آموزشی معادلات دیفرانسيل

توضیحات درس

بی شک یکی از مهم ترین دروس رشته های مهندسی و ریاضیات . این درس تلاش میکند تا پدیده های طبیعی را به مدل ریاضی در بیاورد و سپس با کمک تکنیک های مختلف معادله دیفرانسیل مربوطه را حل کند. جواب معادله دیفرانسیل میتواند یک پدیده ی فیزیکی مانند موج ، توزیع حرارت و ... باشد

درباره استاد : امیر جعفری

امیر جعفری استادیار دانشکده ی علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شریف است. وی دکتری خود را در سال ۲۰۰۳ میلادی از دانشگاه بران (Brown) در امریکا دریافت کرده است. زمینه ی پژوهش دکتر جعفری هندسه ی جبری و نظریه اعداد است. وی در سال های اخیر درس هایی را در زمینه های مختلف ریاضی در دانشگاه شریف ارائه کرده است.

  جلسه دوم

  جلسه سوم - معادلات همگن

  جلسه ششم - معادلات خطی مراتب بالاتر از 1

  جلسه هفتم - عملگرها

  جلسه هشتم - معادلات خطی مرتبه n با ضرایب ثابت

  جلسه نهم - یافتن همه جواب های معادله همگن با ضرایب ثابت و جواب های حقیقی معادله از روی جواب های مختلط

  جلسه دهم - معادلات خطی مرتبه n با ضرایب غیرثابت

  جلسه پنجم - معادلات دیفرانسیل کامل

  جلسه یازدهم - معادلات خطی مرتبه n همگن و غیرهمگن

  جلسه دوازدهم - معادلات خطی مرتبه n غیرهمگن

  جلسه سیزدهم - روش لاگرانژ و روش فوریه

  جلسه چهاردهم - کاربردهای معادلات خطی مراتب بالاتر در فیزیک

  جلسه شانزدهم - حل معادلات دیفرانسیل با استفاده از سری ها

  جلسه پانزدهم - کاربرد معادلات دیفرانسیل در فیزیک

  جلسه هجدهم - حل معادله با تکینگی های عادی

  جلسه نوزدهم - حل معادلات با روس فربینیوس

  جلسه هفدهم - حل کلی معادلات لوژاندر

  جلسه بیستم - قضیه وجود یگانگی

  جلسه بیست یکم - روش پیکار - دنباله کوشی

  جلسه بیست سوم - دستگاه معادلات دیفرانسیل خطی با ضرایب ثابت

  جلسه بیست دوم - دستگاه معادلات دیفرانسیل

  جلسه بیست پنجم - دستگاه خطی معادلات دیفرانسیل، ریشه های تکراری، تابع نمایی

  جلسه بیست چهارم - دستگاه معادلات دیفرانسیل خطی؛ حالت مقدار ویژه تکراری

  جلسه بیست ششم - روش تغییر پارامتر و پایداری جواب های معادله

  جلسه بیست هفتم - تبدیل لاپلاس و کاربردهای آن در حل معادلات دیفرانسیل

  جلسه بیست نهم - ضربه و تابع دلتای دیراک

  جلسه بیست هشتم - تبدیل لاپلاس و پیچشی

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :

counter free hit unique web