فیلم های آموزشی درس میدان های كوانتومی ١ - ١٣٩٣

6 رای
 ویدئو آموزشی میدان های كوانتومی ١ - ١٣٩٣

توضیحات درس

نظریه میدان‌های کوانتومی چارچوبی نظری برای بازسازی مدل‌های کوانتوم مکانیکی سیستم هایی مهیا می کند، که در فیزیک کلاسیک با میدان‌ها یا سیستم‌های بس ذره ای توصیف می شد. این نظریه به طور گسترده در فیزیک ذرات و فیزیک ماده چگال کاربرد دارد.اکثر نظریه‌ها در فیزیک جدید ذرات (شامل برنظریه استاندارد ذرات بنیادی و برهمکنش‌های میانشان) با نظریه میدان‌های کوانتومی نسبیتی فرمول بندی می شوند. نظریه میدان‌های کوانتومی در پدیده‌های گوناگونی از فیزیک ماده چگال کاربرد دارد.

درباره استاد : مهدی گلشنی

مهدی گلشنی فیزیک‌دان و نظریه‌پرداز ایرانی، پژوهشگر، مترجم، استاد دانشگاه صنعتی شریف، و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی است. او در سال ۱۳۳۹ کارشناسی خود را از دانشگاه تهران در رشته فیزیک دریافت کرد و سپس دکتری خود را در سال ۱۳۴۸ از دانشگاه برکلی آمریکا در رشته فیزیک با گرایش ذرات بنیادی دریافت کرد. گذشته از دانش فیزیک که رشتهٔ تخصصی اوست، مهدی گلشنی در عرصهٔ الهیات و پژوهش‌های دینی و نیز در زمینهٔ مطالعات تطبیقی میان دو حوزهٔ «علم و دین» صاحب‌نظر است.

  جلسه دوم - کوانتومی کردن میدان مغناطیسی-مکانیک کوانتومی نسبیتی

  جلسه سوم - معادله دیراک

  جلسه چهارم - ادامه بحث معادله دیراک

  جلسه پنجم - ادامه معادله دیراک - ضد ذرات

  جلسه هشتم - میدان کلن گردن مختلط

  جلسه هفتم - تقارن ها و قضیه Nother

  جلسه ششم - تئوری 4 مولفه ای نوترینو - میدان کلاسیک

  جلسه دهم - معادله دیراک

  جلسه نهم - روابط جا به جایی برای زمان های گوناگون

  جلسه دوازدهم - پراکندگی - اندرکنش میدان ها

  جلسه یازدهم - میدان الکترومغناطیس - اسپین فوتون

  جلسه سیزدهم - پاریته

  جلسه پانزدهم - ادامه وارونه سازی زمان و قضیه CPT

  جلسه چهاردهم - وارونه سازی زمان

  جلسه هفدهم - ماتریس S و نمودار فاینمن

  جلسه هجدهم - قواعد فاینمن در واکنش ها

  جلسه شانزدهم - احتمال با استفاده از ماتریس S و قضیه wick

  جلسه نوزدهم - محاسبه ماتریس S برای چند واکنش و اثر کامپتون

  جلسه بیستم - پراکندگی کامپتون

  جلسه بیست و یکم - پراکندگی الکترون - تصحیحات تابش

  جلسه بیست و چهارم - عادی سازی ابعادی و عادی سازی به روش cut off

  جلسه بیست و سوم - تصحیحات تشعشعی

  جلسه بیست و دوم - ادامه تصحیحات تابش

  جلسه بیست و پنجم - عادی سازی اصلاح بار

  جلسه بیست و هفتم - اندرکنش های ضعیف

  جلسه بیست و ششم - الکترو ضعیف

  جلسه بیست و هشتم - جمع بندی نظریه میدان کوانتومی

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :

counter free hit unique web