فیلم های آموزشی درس تئوری اطلاعات شبکه

1 رای
 ویدئو آموزشی تئوری اطلاعات شبکه

توضیحات درس

در این درس، ابتدا مرور مختصری بر تئوری اطلاعات نقطه به نقطه ارائه می‌شود و در ادامه دو لم «پوششی» و «گنجایشی» بیان می‌شود که برای اثبات بسیاری قضایا و روابط به کار می‌آید. در ادامه به چهار نوع مسئله در این حوزه پرداخته می‌شود: 1- کانال دسترسی چندگانه (MAC) که چند فرستنده و یک گیرنده درگیر هستند. روش‌های قابل حصول (تداخل به عنوان نویز، کدگشایی متوالی، کدگشایی هم‌زمان) نیز بیان می‌شود. 2- کانال پخش (BC) که یک فرستنده و چند گیرنده در انتقال اطلاعات دخیل هستند. 3- کانال تداخل (IC) که چند فرستنده و چند گیرنده حضور دارند که از انواع آن، کانال تداخل قوی و خیلی قوی هستند که تعاریف هرکدام بیان می‌شود. 4- کانال رله (Relay Channel) که تقویت‌کننده رله در شبکه وجود دارد. در همه این کانال‌ها به ظرفیت کانال نیز پرداخته شده است. همچنین به بحث‌های دیگری مانند ((فشرده‌سازی توزیع‌شده)) و ((کانال با حالت))، نیز پرداخته می‌شود. منبع درس، کتاب Network Information Theory (El Gamal & Yang-Han Kim) است.

درباره استاد : امین امین زاده گوهری

دکتر امین امین زاده گوهری که در ایران با نام "امین امین زاده" شناخته می شود مدرک کارشناسی خود را در سال 2004 از دانشگاه صنعتی شریف اخذ نمودند و سپس در دانشگاه برکلی ادامه تحصیل دادند و در سال 2010 موفق به اخذ مدرک دکترا خود شدند. ایشان در حال حاضر به عنوان استادیار در دانشگاه صنعتی شریف فعالیت می کند.

  جلسه دوم - مروری بر مفاهیم اصلی نظریه اطلاعات نقطه به نقطه: زنجیره های مارکوف

  جلسه اول - مروری بر مفاهیم اصلی نظریه اطلاعات نقطه به نقطه

  جلسه سوم - کدگذاری منبع و کدگذاری کانال

  جلسه چهارم - کدگذاری منبع و کدگذاری کانال

  جلسه ششم - لم پوششی

  جلسه هفتم - تابع نرخ - اعوجاج

  جلسه پنجم - لم گنجایشی

  جلسه هشتم - شروع تئوری اطلاعات شبکه

  جلسه یازدهم - کانال پخش

  جلسه نهم - کانال دسترسی چندگانه

  جلسه دهم - اثبات وارون در کانال دسترسی چندگانه

  جلسه دوازدهم - کدگذاری برهم

  جلسه سیزدهم - ظرفیت کانال پخش نازل

  جلسه شانزدهم - کانال پخش

  جلسه چهاردهم - خواص مجموعه های محدب

  جلسه پانزدهم - کانال پخش

  جلسه هفدهم - کانال تداخل

  جلسه هجدهم - کانال تداخل قوی

  جلسه نوزدهم - کدگذاری بلوکی مارکوف

  جلسه بیستم - فشرده سازی توزیع شده

  جلسه بیست و یکم - کدگذاری منبع با اطلاعات جانبی

  جلسه بیست و دوم - کانال با حالت

  جلسه بیست و سوم - کانال با حالت

  جلسه بیست و ششم - OSRB

  جلسه بیست و چهارم - امنیت تئوری اطلاعاتی

  جلسه بیست و هفتم - OSRB

  جلسه بیست و پنجم - OSRB

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :

counter free hit unique web