فیلم های آموزشی درس الکترونیک ٣

9 رای
 ویدئو آموزشی الکترونیک ٣

توضیحات درس

درس الکترونیک آنالوگ به بررسی حرفه ای تر تقویت کننده های عملیاتی چند طبقه ( نسبت به درس پیشنیازش یعنی اصول الکترونیک) می پردازد. بررسی رفتار فرکانسی تقویت کننده هاو روش های عمومی پایدارسازی آنها زیر بنای اصلی درس را تشکیل می دهد و در انتهای جلسات، نویز تقویت کننده با معرفی انواع نویز افزارها بررسی می شود. تکنولوژی به کار گرفته شده در این درس BJT و (MOSFET ( Long-Channel می باشد اما تاکید اصلی روی BJT است و بررسی جامع تر طراحی مدار با افزاره MOSFET و روش های بهبود یافته طراحی (‌به علت محدودیت های خاص ناشی از ساخت افزاره) به درس مدارهای CMOS1 موکول می شود. در طی این درس دانشجویان با اصول طراحی صحیح تقویت کننده مد نظر «طراح عاقل» آشنا می شوند. بنا بر این در این درس هم جنبه آنالیز و هم جنبه طراحی مدار مورد بررسی قرار می گیرد. منابع : 1) Analysis and Design of Analog Integrated Circuits: By Paul R. Gray, Paul J. Hurst, Stephen H. Lewis, Robert G. Meyer 2) Fundamentals of Microelectronics: By Behzad Razavi Other: 3) Design of Analog CMOS Integrated Circuits: By Behzad Razavi 4) Microelectronic Circuits: By Adel S. Sedra, Kenneth C. Smith

درباره استاد : مهرداد شریف بختیار

دکتر مهرداد شریف بختیار از اساتید بنام دانشگاه صنعتی شریف است تا جایی که کاربران دانشنامه آزاد ویکیپدیا، لقب «استاد برجسته مدارهای آنالوگ در ایران» را به ایشان داده اند. وی تحصیلات کارشناسی خود را در دانشگاه شریف به اتمام رسانده و مقطع دکتری را در دانشگاه UCLA امریکا به اتمام رسانده. زمینه فعالیت ایشان الکترونیک آنالوگ است. شما می توانید سؤالات درسی خود را از طریق این ایمیل (و فقط همین ایمیل) با ایشان در میان بگذارید: sharifelectronic@ee.sharif.edu

  جلسه اول - مدل فرکانسی ترانزیستورهای bypolar

  جلسه دوم - ترانزیستورهای bypolar و تحلیل ac آنها

  جلسه سوم - تحلیل فرکانسی ترانزیستورهای bypolar، تقویت کننده های CE

  جلسه چهارم - تقویت کننده های CE و تحلیل آنها در حوزه ی فرکانس

  جلسه پنجم - تقویت کننده های CE و تحلیل آنها در حوزه ی فرکانس

  جلسه ششم - تقویت کننده های CC و تحلیل آنها در حوزه ی فرکانس

  جلسه هفتم - تقویت کننده های CC و تحلیل آنها در حوزه ی فرکانس، رفتار فرکانسی تقویت کننده های CB

  جلسه هشتم - رفتار فرکانسی تقویت کننده های دیفرانسیلی cascode

  جلسه نهم - رفتار فرکانسی تقویت کننده های دیفرانسیلی cascode

  جلسه دهم - رفتار فرکانسی تقویت کننده های دیفرانسیلی cascode

  جلسه یازدهم - تقریب قطب غالب

  جلسه دوازدهم - فیدبک و بررسی پایداری مدار

  جلسه سیزدهم - بررسی پایداری مدار (توسط محاسبه phase margin)

  جلسه چهاردهم - جبران سازی پاسخ فرکانسی (پایدارسازی)

  جلسه پانزدهم - جبران سازی پاسخ فرکانسی (پایدارسازی)

  جلسه شانزدهم - جبران سازی (روش میلر)، معرفی Slew Rate

  جلسه هفدهم - Slew Rate

  جلسه هجدهم - Noise

  جلسه بیستم - Noise

  جلسه نوزدهم - Noise

  جلسه بيست و يكم - Noise

  جلسه بيست و دوم - ترانزیستورهای MOS و مقدمه ای بر فیزیک آن ها

  جلسه بيست و سوم - ترانزیستورهای MOS و مقدمه ای بر فیزیک آن ها

  جلسه بيست و چهارم - ترانزیستورهای MOS و مقدمه ای بر فیزیک آن ها

  جلسه بيست و پنجم - معرفی مدل فرکانسی ترانزیستورهای MOS

  جلسه بيست و ششم - تحلیل AC ترانزیستورهای MOS

  جلسه بیست و هفتم - فیزیک ترانزیستور MOS

  جلسه بیست و هشتم - روابط حاکم بر ترانزیستورهای MOS

  جلسه سی ام - تقویت کننده های یک طبقه CMOS

  جلسه بیست و نهم - مدل سیگنال کوچک ترانزیستور MOS

  جلسه سی و دوم - تقویت کننده های CD و CG

  جلسه سی و یکم - انواع تقویت کننده های سورس مشترک

  جلسه سی و سوم - تقویت کننده های دیفرانسیل با بار

  جلسه سی و چهارم - تقویت کننده دیفرانسیلی و انواع منابع جریان

  جلسه سی و پنجم - رفتار فرکانسی ترانزیستور MOS

  جلسه سی و ششم - بررسی رفتار فرکانسی تقویت کننده های یک طبقه

  جلسه سی و هفتم - رفتار فرکانسی تقویت کننده های دیفرانسیلی

  جلسه سی و هشتم - مشخصات تقویت کننده دیفرانسیلی

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :

counter free hit unique web