فیلم های آموزشی درس تحلیل دینامیک های سیستم (بهار ۱۳۹٣)

13 رای
 ویدئو آموزشی تحلیل دینامیک های سیستم (بهار ۱۳۹٣)

توضیحات درس

دینامیک سیستم ها روشی برای درک رفتارهای یک سامانه پیچیده در طول زمان است. در این روش با تمرکز بر حلقه‌های بازخورد (Feedback Loops) درون سیستم، تأثیرات غیرخطی و تاخیرهای زمانی در میان متغیرها و همچنین ماهیت انباشتی و یا جریانی متغیرها، به بررسی رفتار یک سیستم می‌پردازند. با توجه به ماهیت عددی روش دینامیک سیستم ها، این امکان وجود دارد که مدل‌های مبتنی بر این روش را با استفاده از رایانه شبیه‌سازی کرد و با مجموعه پارامترها و متغیرهای مختلف وضعیت سیستم برای یک بازه زمانی در آینده را پیش‌بینی نمود.

درباره استاد : علینقی مشایخی

دكتر علینقی مشایخی موسس و استاد تمام دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف و دانش‌آموخته دوره‌ی دکترای مدیریت دانشگاه MIT است. دكترمشایخی در زمینه تفکر سیستمی و دینامیک‌های سیستم به تحقیق و تدریس می‌پردازد. او عضو و رئیس سابق انجمن بین‌المللی دینامیک‌های سیستم است که مرکز آن در آمریکاست. وی از چهرهای ماندگار كشور است.

  جلسه اول - feedback

  جلسه سوم - فرضیه دینامیکی

  جلسه دوم - سیستمهای متفکر ،‌ فرضیه دینامیکی ، مدل سازی

  جلسه چهارم - فرضیه دینامیکی ؛ متغیر حالت

  جلسه پنجم - متغیر حالت

  جلسه ششم - مدل سازی ؛ رفتارهای رایج

  جلسه هفتم - مدل سازی ؛ رفتارهای رایج

  جلسه هشتم - فرضیه تأخیری

  جلسه دهم - تأخیر

  جلسه نهم - فرضیه دینامیکی ؛ Normal Sale Effectiveness

  جلسه یازدهم - ساختار ایجاد کننده نوسان

  جلسه دوازدهم - تبادل اطلاعات

  جلسه سیزدهم - تفکر سیستمی

  جلسه چهاردهم - تفکر سیستمی

  جلسه شانزدهم - چند مثال از فصل ١٤ کتاب BD

  جلسه پانزدهم - تفکر سیستمی

  جلسه هفدهم - مدل سازی رفتارهای انسانی

  جلسه هجدهم - Validation

  جلسه نوزدهم - مرور و تکمیل مباحث گذشته

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :

counter free hit unique web