فیلم های آموزشی درس اقتصاد کلان ١

52 رای
 ویدئو آموزشی اقتصاد کلان ١

توضیحات درس

این درس اولین درس در زمینه اقتصاد کلان میباشد که بر روی پنج موضوع مهم تمرکز دارد: رشد اقتصادی٬‌ مدل های عمومی تعادل دینامیک کلان٬ اقتصاد پولی٬ friction های اقتصاد و مدل های اقتصاد باز. برای اطلاعات بیشتری درباره این درس می‌توانید به آدرس زیر مراجعه فرمایید: Macroeconomics I جلسات چهاردم تا نوزدهم به زودی اضافه خواهد شد.

درباره استاد : سید علی مدنی زاده

دکتر سید علی مدنی زاده استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف می‌باشد. ایشان دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در رشته مهندسی برق در دانشگاه صنعتی شریف سپری نمودند و برای ادامه تحصیل در دانشگاه استنفورد در رشته مهندسی محاسبات ریاضی در مقطع کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل گشتند. سپس در دانشگاه شیکاگو موفق به اخذ دکترای اقتصاد گشتند.

  جلسه اول - مقدمه درس

  جلسه دوم - مقدمه ای از اقتصاد کلان

  جلسه سوم - بیکاری و رکود

  جلسه چهارم - مرز امکانات تولید

  جلسه ششم - رشد و عوامل آن

  جلسه هفتم - مدل رشد سولو

  جلسه پنجم - مقدمه ای بر رشد اقتصادی

  جلسه هشتم - مدل رشد سولو

  جلسه نهم - مقدمه ای به مدل کارگزار نمونه

  جلسه یازدهم - فرضیه درآمد هموار

  جلسه دهم - اثرات جانشینی و درآمدی

  جلسه دوازدهم - تحلیل بین دوره ای

  جلسه بیست و دوم - اثبات خنثی بودن پول در بلند مدت

  جلسه بیست و یکم - تقاضای پول

  جلسه سیزدهم

  جلسه بیستم - تقاضای پول

  جلسه بیست و سوم - رابطه سطح قیمت ها با رشد پول

  جلسه بیست و چهارم - AS/AD, ISLM

  جلسه بیست و پنجم

  جلسه بیست و هفتم - انتظارات تطبیقی و عقلایی

  جلسه بیست و ششم - انتظارات تطبیقی

  جلسه بیست و هشتم - انتظارات عقلایی

  جلسه بیست و نهم - مدل جزایر لوکاس

  جلسه سی ام - VIP, PPP

  جلسه چهاردهم - مدل رشد نئوکلاسیک

  جلسه پانزدهم - بهینه یابی مصرف بین دوره ای

  جلسه شانزدهم - مقدمه ای بر اقتصاد پولی

  جلسه هفدهم - رابطه نقدینگی و تورم

  جلسه هجدهم - تئوری مقداری پول

  جلسه نوزدهم - تئوری مقدار پول (2)

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :

counter free hit unique web