فیلم های آموزشی درس ریاضی فیزیک ۲

21 رای
 ویدئو آموزشی ریاضی فیزیک ۲

توضیحات درس

شاخه ای از علم که به کاربرد ریاضیات در فیزیک میپردازد . این درس مبانی ورود به موضوعات پیچیده فیزیک را هموار میکند و به دانشجو قدرت درک و تحلیل بالایی در پدیده های فیزیکی میدهد. پیامی از طرف استاد درس: *Caveat*: These lectures and the special choice of the subjects covered here as the syllabus should in no ways be considered as a substitute for a good textbook or the standard syllabus of your school. It is strongly advised that you consult standard textbooks closely, and do not rely on these lectures alone. These lectures have not yet been double-checked by the lecturer, thus they may still contain scientific errors. If, anyhow,you would like to use these lectures, beware of this point and use them at your own risk.Hopefully, annotated versions of the lecture files with corrections and explanatory comments will be available in near future.

درباره استاد : علی رضاخانی

دکتر علی رضاخانی دانش آموخته ی دانشکده فیزیک دانشگاه تهران و شریف است. وی پس از تکمیل دوره دکتری خود در دانشگاه شریف به عنوان دانشجوی فوق دکتری در بنیاد ISI تورین ایتالیا ، دانشگاه کلگری کانادا و دانشگاه USC امریکا به تحصیل پرداخته. زمینه ی فعالیت ایشان محاسبات کوانتومی است.

  جلسه دوم

  جلسه چهارم - قضیه فوکس

  جلسه اول - معادلات دیفرانسیل . معادله برنولی . مختصات قطبی کروی

  جلسه سوم - معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم

  جلسه پنجم - معادلات دیفرانسیل خطی . روش بسط سری فروبینیوس

  جلسه هشتم - بررسی خواص و ریشه های معادله شرودینگر

  جلسه هفتم - جداسازی - قضیه Lagrange

  جلسه نهم - آنالیز مختلط - جبر مختلط

  جلسه ششم - معادله لژاندر ؛ ریشه های معادله اندیسی

  جلسه سیزدهم - فرمول انتگرال کوشی

  جلسه دوازدهم - قضیه کوشی و عکس آن

  جلسه یازدهم - انتگرال روی خم در صفحه ی مختلط

  جلسه دهم - شرایط کوشی-ریمان - تابع تحلیلی

  جلسه چهاردهم - سری لورن

  جلسه هفدهم - نقاط شاخه ای

  جلسه پانزدهم - قضیه مانده ها

  جلسه هجدهم - انتگرال های حقیقی با استفاده از حساب مانده ها

  جلسه شانزدهم - توابع چند نقطه ای

  جلسه نوزدهم - تقریب نقطه زینی

  جلسه بیستم - تقریب نقطه زینی

  جلسه بیست و یکم - اثبات قضیه Fuchs

  جلسه بیست و دوم - سری فوریه و تبدیلات فوریه

  جلسه بیست و سوم - تبدیل فوریه برای یک تابع عام

  جلسه بیست و چهارم - قضیه پارسوال و نتایج آن

  جلسه بیست و پنجم - تبدیل فوریه گسسته

  جلسه اول - حساب تغییرات

  جلسه دوم - حساب وردشی

  جلسه سوم - قید در حساب تغییرات

  جلسه چهارم - جبر مختلط

  جلسه دهم - انتگرال های با نقطه ی شاخه ای

  جلسه یازدهم - نگاشت

  جلسه دوازدهم - نگاشت همدیس

  جلسه سیزدهم - معادلات دیفرانسیل

  جلسه چهاردهم - معادلات دیفرانسیل

  جلسه پانزدهم - عملگرهای خودالحاق و هرمیتی

  جلسه شانزدهم - قضایای اشترم، لیوویل 1

  جلسه هفدهم - قضایای اشترم، لیوویل 2

  جلسه نوزدهم - سری فوریه 1

  جلسه بیست - سری فوریه 2

  جلسه بیست و یکم - تبدیل فوریه 1

  جلسه بیست و دوم - تبدیل فوریه 2

  جلسه بیست و سوم - تبدیل فوریه 3

  جلسه بیست و چهارم - مجموعه ها و شمارش

  جلسه بیست و پنجم - احتمال

  جلسه بیست و ششم - متغیرهای تصادفی

  جلسه بیست و هفتم - توابع مشخصه و همبستگی

  جلسه بیست و هشتم - توزیع نرمال و پواسون

  جلسه پنجم - شرایط کوشی-ریمان

  جلسه ششم - قضیه کوشی و مشتق روابط مختلط

  جلسه هفتم - بسط لوران و مانده ها

  جلسه هشتم - حساب مانده ها

  جلسه نهم - حساب مانده ها(2)

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :

counter free hit unique web