فیلم های آموزشی درس سیاه چاله

9 رای
 ویدئو آموزشی سیاه چاله

توضیحات درس

این درس برای دانشجویان دکتری در زمینه فیزیک نظری انرژی های بالا به منظور آشنایی با فیزیک سیاه چاله ها طراحی شده است. پیشنیازهایی از نظریه ی میدان های کوانتومی در سطح کتاب (پسکین-شودر) و نسبیت عام در حد آشنایی با معادلات اینشتین و جواب شوارتزشیلد فرض شده است. به طور کلی این درس به دو قسمت تقسیم شده است. در قسمت نخست سیاه چاله ها به عنوان جواب های کلاسیک معادلات اینشتین مورد بررسی قرار گرفته و در قسمت دوم به جنبه های نیمه کلاسیک و کوانتومی سیاه چاله ها پرداخته شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این درس به آدرس زیر مراجعه فرمایید. توضیح درس

درباره استاد : محمد مهدی شیخ جباری

دکتر محمد مهدی شیخ جباری، رئیس و عضو هیات علمی پژوهشکده فیزیک پژوهشگاه دانشهای بنیادی (IPM) می باشند. ایشان دکتری خود را از دانشگاه صنعتی شریف اخذ نموده اند و دوره های پسا دکتری را در IPM، ICTP و استنفورد ITP گذرانده اند. ایشان دارای جوایز و افتخارات متعدد ملی و بین المللی از جمله جوان ترین چهره ماندگار، جایزه خوارزمی، جایزه هرمن وایل و جایزه ICTP می باشند. زمینه ی تحقیقاتی ایشان جنبه های گوناگون فیزیک انرژی های بالا و عمدتاً مباحث نظری، کیهان شناسی جهان اولیه و سیاه چاله ها را در بر می گیرد .

  جلسه اول - مروری کوتاه بر نسبیت عام

  جلسه دوم - برنامه درس، اعمال تقارن ها و ساخت جواب های سیاه چاله

  جلسه سوم - سیاه چاله ها با تقارن کروی، سیاه چاله شوارتزشیلد، قضیه بیرکهوف، مسیرهای ژئودزیک

  جلسه چهارم - مسیرذرات، سیاه چاله شوارتزشیلد در دستگاه های مختصات گوناگون، گسترش بیشینه مختصات، تمامیت ژئودزیک ها

  جلسه پنجم - ساختار علی فضا-زمان، تکینگی های مختصاتی، نمودارهای پنرز- کارتر، فضا-زمان ریندلر

  جلسه ششم - ابرسطوح نورگونه ، افق کیلینگ، گرانش سطحی، افق دو شاخه ،هندسه نزدیک افق

  جلسه هفتم - هندسه نزدیک افق (غیر) تبهگن، انواع افق، ناحیه های مجانبی، نمودار پنرز برای رمبش گرانشی

  جلسه هشتم - افق کوشی، فضا-زمان های سراسر هایپربولیک، تکینگی عریان، شرایط انرژی

  جلسه نهم - شرایط انرژی، سیاه چاله های باردار در نظریه اینشتین-ماکسول

  جلسه دهم - ساختار فضا-زمان سیاه چاله های باردار

  جلسه یازدهم - سیاه چاله های باردار فرین، سیاه چاله های پایا در نظریه اینشتین-ماکسول

  جلسه دوازدهم - ساختار فضا-زمان سیاه چاله های کر، فرایند پنرز

  جلسه سیزدهم - سیاه چاله های کر- نیومن

  جلسه چهاردهم - دیفیومورفیسم و قوانین پایستگی، بارهای ADM، بارهای کومار

  جلسه پانزدهم - تحول ستارگان و سیاه چاله ها در جهان واقعی، نظریه و مشاهدات 1

  جلسه شانزدهم - تحول ستارگان و سیاه چاله ها در جهان واقعی، نظریه و مشاهدات 2

  جلسه هفدهم - قضایای تکینگی، سیاه چاله ها و فضازمان ها در حضور ثابت کیهان شناختی ((پاد) دوسیته)

  جلسه هجدهم - سیاه چاله های مجانبا (پاد) دوسیته در 4 بعد

  جلسه نوزدهم - سیاه چاله های مجانبا (پاد) دوسیته، فضاهای موضعا تخت، گرانش در سه بعد، جواب های موضعا تخت سه بعدی و اوربیفلد کردن

  جلسه بیست - جواب های ایستای 3 بعدی، اربیفلد کردن فضا، جواب های موضعا پاد دوسیته و سیاه چاله های BTZ

  جلسه بیست و یکم - جواب های 5 بعدی معادلات اینشتین، جواب مایرز-پری

  جلسه بیست و دوم - جواب های 5 بعدی، جواب حلقه، خاصیت های نیمه کلاسیکی ، قانون صفرم سیاه چاله ها

  جلسه بیست و سوم - قوانین دینامیک سیاه چاله ها،قانون اول و دوم، انتروپی والد

  جلسه بیست و چهارم - قانون سوم دینامیک سیاه چاله ها، ترمودینامیک سیاه چاه ها، حد انتروپی بکنشتاین، دمای سیاه چاله و دمای آنرو

  جلسه بیست و پنجم بخش اول - دمای آنرو به روش انتگرال مسیر و روش کوانتش کانونی، کوانتش هموردا، ساختار سیمپلتیک

  جلسه بیست و پنجم بخش سوم - دمای آنرو به روش انتگرال مسیر و روش کوانتش کانونی، کوانتش هموردا، ساختار سیمپلتیک

  جلسه بیست و ششم - نظریه میدان کوانتومی روی فضای خمیده، ضرایب بوگولیوبوف

  جلسه بیست و هفتم - اثر آنرو روی فضا زمان خمیده، تابش هاوکینگ

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :

counter free hit unique web